Często zadawane pytania:

 
 1. Ile wynosi wartość pH?
  Środek wiążący 11,4, farba i utrwalacz 11,3
   

 2. Jak długi jest okres przydatności farby/utrwalacza/środka wiążącego ?
  1 rok
   

 3. Jak czyści się produkcję?
  Wodą
   

 4. Czy środek wiążący nadaje się również do farb używanych na zewnątrz?
  Tak, obecnie testy są jeszcze w toku.   
   

 5. Jaka jest zawartość środka wiążącego w naszej farbie krzemianowej?
  10% obj. litra, 6% wagowo.

   

 6. Jaka jest zawartość środka wiążącego w utrwalaczu?
  W naszej mieszance 10%. Jest to uzależnione od tego, jakie właściwości chce uzyskać klient w przypadku utrwalacza. Zalecamy tu wykonanie testów, podobnie jak w przypadku farb.
   

 7. Czy farba pozostawia film?
  Nie, farba nie pozostawia filmu.
   

 8. Czy środek wiążący może być wykorzystywany również do innych farb?
  Tak, ale tylko do farb krzemianowych lub do utrwalaczy krzemianowych.
   

 9. Gdzie jeszcze może być stosowany środek wiążący?
  Prowadzone są testy z tynkami, materiałami izolacyjnymi (perlit, plewy ryżowe, piasek), farbami do drewna, materiałami pochodzącymi z recyklingu itp.
   

 10. Czy konkurujemy z produktami spożywczymi?
  Nie, nie zachodzi tu konkurencja.
   

 11. Czy środek wiążący jest bardziej dodatkiem niż spoiwem?
  Jest spoiwem.
   

 12. Jak przedstawia się bezpieczeństwo dostaw?
  Istnieje również możliwość nabycia większych ilości. Aktualnie 20 ton miesięcznie. W ciągu trzech miesięcy możliwe jest osiągnięcie ilości 100 ton.
   

 13. Czy ekologiczny środek wiążący jest trwały?
  Stabilność przechowywania wynosi rok w normalnej temperaturze (ok. 20°C).

   

 14. Czy środk wiążący można również nabyć w postaci proszku?
  Nie, tylko w postaci płynnej.
   
 15. Od jakiej dostarczanej ilości można zamawiać środek wiążący?
  Dla celów testowych, w jakiejkolwiek formie, do produkcji w 1000l IBC lub dużych ilościach w cysternie.

   

 16. Jak schnie farba? Jak reaguje farba?
  Schnięcie farby krzemianowej następuje od góry do dołu, ale reakcja schnięcia szkła wodnego następuje poprzez reakcję z dwutlenkiem węgla (CO2) występującym w powietrzu. Jednak z uwagi na to, że nie dysponujemy tak mocnymi ani tak kryjącymi farbami (jak w przypadku akrylowych) jak przy normalnych krzemianowych preparatach dyspersyjnych, nasze farby pozostają dłużej otwarte i zapewniają bardziej równomierny proces. W ten sposób woda zawarta w farbie uchodzi szybciej, czyli uzyskujemy pod względem chemicznym/fizkalnym proces schnięcia umożliwiający optymalną reakcję sylifikacji z podłożem. Dłuższy czas otwarty zapewnia znacznie bardziej równomierną grubość warstwy i regularne schnięcie podczas tworzenia ziaren i dolin. Te właściwości schnięcia prowadzą do stabilnej chemicznie sylifikacji z podłożem bez kurczenia materiału z tworzeniam wybrzuszeń lub pęknięć. Uzyskiwana w ten sposób bardziej równomierna grubość warstw z takimi samymi wartościami SD tworzą pożądane i zamierzone warstwy ochronne na powierzchniach.  
   

 17. Czy farba po nałożeniu jest przepuszczalna?
  Tak.
   

 18. Czy farba po nałożeniu ma właściwości hydrofilowe, czy hydrofobowe?
  Hydrofilowe.
   

 19. Czy farba zawiera nanocząsteczki?
  Nie, farba nie zawiera nanocząsteczek.